ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.1:665.71 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202010029
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Ринок нафти та нафтопродуктів в Україні / Захарчук О.В., Вишневецька О.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 10 - С. 29

Мета статті – проаналізувати ринок нафти і нафтопродуктів в Україні, його роль для функціонування сільського господарства та визначити шляхи удосконалення. Методика дослідження. Використано методи: системного аналізу та узагальнення (для вивчення й узагальнення енергозалежності України); статистичний (для відображення ситуації на ринку нафти і нафтопродуктів у кількісному виразі через систему абсолютних і відносних показників); аналізу рядів динаміки, структурних зрушень (для аналізу й виявлення тенденцій показників ринку нафти і нафтопродуктів); порівняння (зіставлення економічних показників); графічний (наочне відображення результатів дослідження у вигляді графіків). Результати дослідження. Розкрито сутність і особливості ринку нафтопродуктів України, здійснено статистичний аналіз тенденцій розвитку ринку нафти і нафтопродуктів, виявлено фактори, які впливають на тренд вітчизняного ринку нафтопродуктів і з’ясовано механізм їх взаємодії. Здійснено оцінку сучасного рівня нафтової незалежності України. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано необхідність державної підтримки в частині відновлення конкурентоспроможності вітчизняної нафтопереробної промисловості, диверсифікації постачання нафтопродуктів на ринок України та дотримання частки нафтопродуктів вітчизняного виробництва на ньому на рівні 50% від обсягу споживання, а також зниження частки інших постачальників (імпортерів) до 30% у загальному балансі. Практична значущість. Аналіз дозволив виявити дестабілізуючі чинники на ринку нафти і нафтопродуктів, визначити необхідність системних змін у моделі функціонування ринку та створення умов для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних нафтопродуктів на ринку України, створення умов сприяння та стимулювання розвитку нафтопереробної галузі для послаблення надзалежності від імпорту нафтопродуктів. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: нафта; пальне; ціна; імпорт; конкурентоспроможність; виробництво; курс валют

Список використаних джерел

 1. Edward Chow, Jonathan Elkind. Where East Meets West: European Gas and Ukrainian Reality. The Washington Quarterly. January 2009. Vol. 32. № 1. Р. 77–92. URL : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01636600802552247.
 2. Espey M. Gasoline demand revisited: an international meta-anallysis of elasticities. Energy Economics. 1998. Vol. 20. № 3. P. 283–306.
 3. Jan Pawlak. Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich efektywność. Problemy Inżynierii Rolniczej. 2009. № 1. Р. 43–49.
 4. Matthew S. Lewis. Asymmetric Price Adjustment and Consumer Search: An Examination of the Retail Gasoline Market. Jornal of Economics & Management Strategy. 2011. Vol. 20. № 2. P. 409–449 URL : https://doi.org/10.1111/ j.1530-9134.2011.00293.x.
 5. Брагинский О. Б. Нефтегазовый комплекс мира. Москва : Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2006. 640 с.
 6. Бурлака Г. Г., Бурлака В. Г. Стратегія нафтопродуктозабезпечення як складова енергобезпеки України. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 9. С. 42–49.
 7. Гальчинський Л. Ю., Веременко І. А. Факторний аналіз формування цін на світовому ринку нафти. Економічний вісник. 2009. № 6. С. 421–425.
 8. Динамічні ряди показників енергетичних балансів за 1990-2018 рр. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.06.2020).
 9. Капустян В. О., Сірецька І. О. Проблеми та перспективи розвитку ринку нафтопродуктів в Україні. Молодий вчений. 2018. № 5(57). С. 709–712.
 10. Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi України (за відповідні роки). URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 11. Куюн С. Ціни на українських АЗС знижуються такими ж темпами, як і на європейських. Економіка та фінанси. URL : https://glavcom.ua/economics/finances/ekspert-rozpoviv-chomu-cini-na-palne-padayut-povilno-678766.html.
 12. Мельничук В. С., Мельничук А. В. Фактори впливу на ціноутворення нафтопродуктів. International relations, part «Economic sciences». 2019. № 18. URL : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3671/3337.
 13. Рябцев Г. Л. Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: формування та реалізація : монографія. Київ : НАДУ, 2011. 416 с.
 14. Свиденко А. В. Моделювання динаміки оптових цін на ринку нафтопродуктів України. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 508–512. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_74.
 15. Середня зарплата в Україні та інших країнах світу. Слово і діло. URL : https://www.slovoidilo.ua/2020/05/29/infografika/suspilstvo/serednya-zarplata-ukrayini-ta-inshyx-krayinax-svitu.
 16. Скільки коштує бензин у різних країнах світу і чому він такий дорогий для українців. BusinessViews. URL : https://businessviews.com.ua/ru/business/id/cina-benzinu-1956/.
 17. Формування ринків матеріально-технічних ресурсів АПК. / Г. М. Підлісецький та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2001. 428 с.
 18. Ціни на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України. URL : https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/ (дата звернення: 18.06.2020).
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_10_p_29_37.pdf