ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2020 рік

Економіка агропромислового виробництва

Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Проблеми обліку необоротних активів у бюджетних інституціях та шляхи їх вирішення (англомовна)

Теоретична сутність та класифікація необоротних матеріальних активів

Структурні трансформації методологічного інструментарію оцінки ризиків в аудиті

Аграрний менеджмент і підприємництво

Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива

Перспективи використання систем збереження електроенергії сільськими домогосподарствами та аграрним бізнесом

Управління та інформаційне забезпечення

Цифровізація та цифрова платформа в економічному розвитку аграрного сектору

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Організаційно-інституційне забезпечення сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві

Наукова дискусія

Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК

Особливості управління практикою дослідження зв'язків з громадськістю

Сторінка молодого науковця

Якість як ключовий показник ефективності виробництва ячменю пивоварного призначення

Оцінювання потенціалу країн MENA для експорту молочних продуктів