ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2020 рік

Аналітичний потенціал абстрактно-логічного методу дослідження у сфері аграрної політики

Забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами малого агробізнесу: емпіричні дані мікрофінансових організацій

Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі

Організаційно-економічні особливості функціонування підприємництва в сільському господарстві

Управління розвитком людського капіталу в забезпеченні якості життя сільського населення

Інноваційні агрокластери як форма інтеграції науково-освітньої діяльності та бізнесу

Оцінка впливу сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту на інфраструктурні інвестиції в Нігерії (англомовна)

Методичні підходи до ідентифікації сільських територій: світова практика

Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання

Основні чинники модернізації хмелярських підприємств

Глобалізаційна трансформація землекористування: наслідки та способи їх запобігання

Електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок: нові можливості та наявні ризики

Вплив рівня інтенсивності виробництва на формування ефективної структури витрат у рослинництві

Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу

Інвестиційний потенціал аграрного сектору України: формування та розвиток

Сучасний стан та тенденції ринку м’яса

Економічні оцінки впливу Covid-19 на розвиток фермерських господарств

Експорт та імпорт сільськогосподарської техніки

Актуальні проблеми забезпечення продовольством населення світу (англомовна)

Парадигма функціонального підходу до проявів ризику в діяльності аграрних підприємств в умовах ринку (англомовна)

Методичні підходи та прикладні оцінки інклюзивного сільського розвитку

Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах

Позитиви і негативи аграрного устрою України

Формування і реалізація державної політики продовольчої безпеки України

Поточний стан та прогноз кон’юнктури ринку яблук в Україні

Формування сортових рослинних ресурсів та їх роль для розвитку насінництва

Тенденції та перспективи розвитку хлібопекарського виробництва в європейських країнах

Водний менеджмент в Україні: особливості та перспективи розвитку

Методичні основи оцінки життєздатності підприємств

Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки

Бюджетування як складова формування управлінських рішень для аграрного підприємства

Стан розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні

Оцінка cтану інноваційного розвитку АПК на оcнові інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери

Сторінки