ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2020 рік

Аналіз особливостей ринкового попиту сільськогосподарських товаровиробників на дорадчі послуги в Україні

Кластери як інноваційна організаційно-економічна форма ефективного аграрного виробництва в системі сталого розвитку

Ефективність зовнішньої торгівлі України плодово-ягідною продукцією

Порівняльне дослідження експорту з Ірану горіхів та сухофруктів щодо країн-конкурентів: США, Китаю та Туреччини (англомовна)

Формування індексів та індикаторів сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві: теоретико-методичні підходи

Об’єднання виробників як інструмент стратегічного розвитку лікарського рослинництва в Україні

Застосування методу DEA для оцінки розвитку аграрного сектору економіки

Оцінка та аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва в Україні методом DEA

Ринок нафти та нафтопродуктів в Україні

Інтеграційний аспект розвитку суб’єктів господарювання в сільському господарстві України

Еволюція економічних теорій сталого сільського розвитку

Стратегічний підхід до формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору економіки України

Структура управління агропромисловими підприємствами в умовах розвитку інформаційних технологій

Соціальний капітал аграрної сфери: теоретичний концепт оцінки засад формування і функціонування

Застосування рамкового методу трансформації методології аудиту для забезпечення сталого розвитку сільських територій

Посилення державного впливу на забезпечення сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві

Методичні підходи до оцінки потреби інвестицій сільськогосподарського підприємства у нову технологію

Сторінки