ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.054.23 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101072
Наукова дискусія

Трансфер енергонеефективності: дешева гідроенергетика за рахунок аграріїв / Скрипник А.В., Жемойда О.В., Голячук О.С. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 72

Мета статті – провести об’єктивну кількісну оцінку екологічних, економічних та соціальних екстерналій, що створює українська гідроенергетика для суспільства, інших галузей економіки та довкілля. Методика дослідження. Як метод дослідження використано стандартні показники оцінки ефективності діяльності енергетичної галузі, а саме: критерій площинної ефективності різних типів генерації, критерій ефективності використання встановленої потужності, критерії оцінки порівняльної вартості одиниці площі, елементи економетричного аналізу та фізичних аналогів. Результати дослідження. Показано, що декларовано низька собівартість електроенергії, генерованої гідроенергетикою, досягається ціною перенесення згенерованих збитків на інші галузі економіки і, насамперед, на аграрний сектор. Елементи наукової новизни. На підставі економетричного аналізу показано існування спадного експоненційного тренду обсягів гідрогенерації, яке пояснюється замуленням мілководних частин дніпровських водосховищ. Процес прискорився останнім часом внаслідок кліматичних змін та зростання обсягів скидання забруднюючих речовин. Практична значущість. З урахуванням світового досвіду й аналізу екстерналій галузі показано неефективність стратегії розвитку гідроенергетики до 2026 р., яка практично побудована на принципах планової економіки. Табл.: 2. Рис.: 4. Бібліогр.: 32.
Ключові слова: гідрогенерація; водосховище; площинна ефективність; коефіцієнт потужності; аграрне виробництво; ризики руйнування греблі; спадний тренд гідрогенерації

Список використаних джерел

 1. Вантажне річкове судноплавство в Україні: чи варто очікувати відродження галузі? 7 серпня 2020. URL : https://www.slovoidilo.ua/2020/08/07/infografika/ekonomika/vantazhne-richkove-sudnoplavstvo-ukrayini-chy-varto-ochikuvaty-vidrodzhennya-haluzi.
 2. Вартість контрактного навчання має відповідати фактичним витратам університету – уряд ухвалив постанову про індикативну собівартість. Офіційний портал МОН України, 2020. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/vartist-kontraktnogo-navchannya-maye-vidpovidati-faktichnim-vitratam-universitetu-uryad-uhvaliv-postanovu-pro-indikativnu-sobivartist.
 3. Васюта О. А., Васюта С. І., Філіпчук Г. Г. Екологія і політика. Чернівці : Зелена Буковина, 1998. Т. 1. 422 с.
 4. Водний фонд України: Штучні водойми – водосховища і ставки : довідник / за ред. В. К. Хільчевського, В. В. Гребеня. Київ : Інтерпрес, 2014. 164 с.
 5. Дніпро. URL : http://uk.wikipedia.org.
 6. Гаврілюк Р., Веремейчик К. та ін. Гідроенергетичний потенціал річок України: розвінчання міфів: аналітичний документ. Київ: Фенікс, 2018. 32 с. https://issuu.com/239715/docs/_
 7. Енергетична стратегія України на період до 2035. 2017. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#.
 8. Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ за 2018 рік (відповідно до наказу Мінекономіки від 11.02.2015 № 116). URL : https://www.mozmdv.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/zvity_ofisu_za_2018_rik.pdf.
 9. Мороко В. М. Дніпрогес: Чорний серпень 1941 року (укр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2010. Вип. XXIX. С. 197-202.
 10. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Москва : Прогресс, 1985. 511 с. (The Economics of Welfare).
 11. Принципи збалансованого розвитку гідроенергетики / Г. К. Веремійчик, Р. Б. Гаврилюк, Д. В. Гулевець, О. Г. Тарасова, І. В. Тимченко. Київ : Вид-во “Фенікс”, 2018. 20 с.
 12. Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 718 від 22.07.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-%D1%80#Text.
 13. Скрипник А. В., Жемойда О. В., Андрющенко В. М. Аналіз структурних зрушень в аграрному бізнесі. Економіка АПК. 2016. № 10. C. 22-29.
 14. Скрипник А. В. Енергетичний сектор економіки України з позицій суспільного добробуту. Київ : Компринт, 2017. 417 с.
 15. Скрипник А., Нам’ясенко Ю., Сабіщенко А. Енергетичний сектор економіки України: крах чи виживання. Проблеми економіки. 2018. № 1. C. 122-135.
 16. Скрипник А. В., Голячук О. С. Українська гідроенергетика з позицій функції суспільного добробуту. Проблеми економіки. 2017. №.3. С. 87-95.
 17. Халатов А. Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи. Вісник НАН України. 2016. № 6. С.53-61.
 18. Эксперт: Аварийность дамбы на Киевском море составляет 93%. Корреспондент.net, 30 мая 2006. URL : https://korrespondent.net/kyiv/155031-ekspert-avarijnost-damby-na-kievskom-more-sostavlyaet-93.
 19. Cho R. Removing Dams and Restoring Rivers // State of the planet.29.08.2011Earrh Institute Columbia University. URL : https://blogs.ei.columbia.edu/2011/08/29/removing-dams-and-restoring-rivers/.
 20. Decommissioning dams – costs and trends. URL : https://www.waterpowermagazine.com/features/featuredecommissioning-dams-costs-and-trends.
 21. Dvoretsky A., Baidak L. Development strategy of Dnipropetrovsk region fish farming//. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2018. Т. 6. № 1.p 14-21
 22. Maidment D. R. Handbook of Hidrology. New York, 1992. Grow-FillInc. 432 p.
 23. Moran E., Lopez M., Moore O., Muller N., Hydman D. Sustainable hydropower in the 21st century. PNAS. November 20. 2018. Vol. 115(47). Р. 11891-11898. https://doi.org/10.1073/pnas.1809426115.
 24. Just R. E., Hueth D. L., Schmits A. The Welfare Economics of Public Policy, 2004. UK.-EEPI, 707 p.
 25. Flacccus G. Historic deal revives plan for largest US dam demolition (17.11.2020). URL : https://apnews.com/article/dams-fish-salmon-oregon-environment-71045373e7063bfff75fc43d15885639.
 26. Stardubtsev V. New deltaic lansscapes formation in lardge water reservoirs: Global aspects. https://doi.org/627.8:631.4+551.435+911.52+526(075) file:///C:/Users/User/Downloads/8107-16453-1-PB.PDF.
 27. Soviet Agriculture's Dependence on the West. URL : https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/1982-03-01/soviet-agricultures-dependence-west.
 28. The Economics of Wind Energy A report by the Europian Energy Assotiation, 2009. 110 p. URL : https://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/Economics_of_Wind_Energy.pdf.
 29. Walls M., Gonzales V. Dismantling Dams Can Help Address US Infrastructure Problems. 10.22.20.    URL : RESOURCES ARTICLES https://www.resourcesmag.org/archives/dismantling-dams-can-help-address-us-infrastructure-problems/.
 30. World prices for transportation of 1 ton of cargo by river transport, tracks and rail transport. Economical and Ecological Comparison of Transport Modes: Road, Railways, Inland Waterways PLANCO Consulting GmbH, Essen, 2007. URL : http://www.ebu-uenf.org/fileupload/SummaryStudy_engl.pdf.
 31. Zarfl C., Lumsdon A. E., Berlekamp J., Tydecks L., Tockner K. A global boom in hydropower dam construction. 2014. Aquat Sci 77:161–170.
 32. US Department of Energy. History of Hydropower, 2016. URL : https://www.energy.gov/eere/water/timeline/history-hydropower.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_72_83.pdf