ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.24 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101084
Сторінка молодого науковця

Аналіз впливу факторів інноваційної активності підприємств агропромислового комплексу на стійкість їх економічного розвитку / Чан Сі Цо // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 84

Мета статті – розробити новий методичний підхід до аналізу інноваційної активності підприємств АПК з метою забезпечення їх сталого економічного розвитку з урахуванням факторів економічного зростання. Методика дослідження. Використано наукові положення з планування інноваційної діяльності й аналізу інноваційних процесів (обґрунтовано сутність та зміст інноваційної активності підприємств), моделювання й організації інноваційної діяльності, прогнозування її результатів в економічних системах (проаналізовано сучасні тенденції розвитку методів аналізу й оцінки інноваційної активності підприємств у системі оцінки ефективності інноваційної діяльності), а також загальнонаукові методи пізнання: системний (сформульовано проблеми оцінки інноваційної активності підприємств з позицій забезпечення їх сталого розвитку і визначення потенційних шляхів вирішення); комплексний (виконано аналіз параметрів інноваційної активності вітчизняних підприємств); абстрактно-логічний (проаналізовано вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційну активність підприємства); функціональний і структурно-рівневий методи досліджень (розглянуто взаємозв'язок внутрішніх факторів інноваційної активності підприємства); методи аналізу і синтезу (проаналізовано взаємозв'язок внутрішніх факторів інноваційної активності підприємства); еволюційний та історичний підходи (розглянуто взаємозв'язок факторів інноваційної активності підприємства з параметрами його сталого розвитку). Результати дослідження. Теоретично обґрунтовано методологічні основи інноваційної активності підприємств АПК як ступеня інтенсивності їх дій щодо створення та освоєння (практичної реалізації) нововведень в умовах швидкозмінних зовнішніх умов і жорсткої ринкової конкуренції. Попри високу ціну помилок в інноваційному розвитку підприємств АПК, аналіз інноваційної активності підприємства є важливим інструментом забезпечення їх сталого економічного розвитку. Елементи наукової новизни. Наведено теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження нового методичного підходу до аналізу інноваційної активності підприємств АПК з метою забезпечення їх сталого економічного розвитку, що дозволяє визначити інструменти інтенсифікації їх діяльності за рахунок нарощування і продуктивного використання інтелектуального потенціалу. Уточнено поняття «інноваційна активність підприємств» і показано, що це одна з основоположних характеристик їх інноваційної діяльності. Удосконалено склад параметрів інноваційної активності підприємств та визначено сукупність факторів, що стимулюють і стримують інноваційну активність підприємств АПК. На основі проведених аналітичних досліджень виявлено взаємозв'язок і потужність взаємного впливу факторів інноваційної активності підприємств, а також зв'язок цих чинників з параметрами сталого економічного розвитку. Практична значущість. Полягає в можливості використання наведених положень і висновків під час аналізу взаємо-зв’язку внутрішніх факторів інноваційної активності підприємства, а також при аналізі зв'язку факторів інноваційної активності підприємств АПК з оцінкою стійкості їх ринкового розвитку. Запропонований комплекс методичних рекомендацій дозволяє здійснювати оцінку інноваційної активності підприємства в інтересах його сталого економічного розвитку. Табл.: 2. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: аналіз; агропромисловий комплекс; інноваційна діяльність; економіка; підприємство; розвиток; стійкість; фактори

Список використаних джерел

 1. Alderete M. V. Towards Measuring the Economic Impact of Open Data by Innovating and Doing Business. International Journal of Innovation and Technology Management, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2020. №. 17(03). P. 1-20. https://doi.org/10.1142/S0219877020500224.
 2. Brunswicker S., Vanhaverbeke W. Open Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): External Knowledge Sourcing Strategies and Internal Organizational Facilitators. Journal of Small Business Management. 2015. № 53(4). P. 1241–1263. https://doi.org/10.1111/jsbm.12120.
 3. Chandrashekar D., Subrahmanya M. H. B., Joshi K., Priyadarshi T. Effect of Innovation on Firm Performance – The Case of a Technology Intensive Manufacturing Cluster in India, International Journal of Innovation and Technology Management, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2019. № 16(07). P. 1-31. https://doi.org/10.1142/S0219877019500524.
 4. Chesbrough H. Open innovation: Where We’ve Been and where We’re Going. Research-Technology Management. 2012. № 55(4). P. 20–27. https://doi.org/10.5437/08956308X5504085.
 5. Chouki M., Talea M., Okar Ch., Chroqui R. Barriers to Information Technology Adoption Within Small and Medium Enterprises: A Systematic Literature Review, International Journal of Innovation and Technology Management, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2020. № 17(01). P. 1-42. https://doi.org/10.1142/S0219877020500078.
 6. Ebersberger B., Bloch C., Herstad S. J., Van De Velde E. Open Innovation Practices and their Effect on Innovation Performance. International Journal of Innovation and Technology Management. 2012. № 9(6). P. 1–22. https://doi.org/10.1142/S021987701250040X.
 7. Furue N., Aziz Y. Ab. Mori K., Hermawan A. A., Assarut N., Uehara W., Washida Y. Low-Risk Innovative Ideas with High Self-Confidence: Innovation Process Characteristics in ASEAN Countries, International Journal of Innovation and Technology Management, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2020. № 17(02). P. 1-19. https://doi.org/10.1142/S0219877020500121.
 8. Grimaldi M., Cricelli L., Greco M. Open Innovation Actions and Innovation Performance: A Literature Review of European Empirical Evidence. European Journal of Innovation Management. 2015. № 18(2). P. 150–171. https://doi.org/10.1108/EJIM-07-2013-0074.
 9. Hossain M., Kauranen I. Open innovation in SMEs: A Systematic Literature Review. Journal of Strategy and Management. 2016. № 9(1). P. 58–73. https://doi.org/10.1108/JSMA-08-2014-0072.
 10. Lehrer C., Wieneke A., vom Brocke J., Jung R., Seidel S. How Big data Analytics Enables Service Innovation: Materiality, Affordance, and the Individualization of Service. Journal of Management Information Systems. 2018. № 35(2). P. 424–460. https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1451953.
 11. Nilsson N., Minssen T. Unlocking the Full Potential of Open Innovation in the Life Sciences Through a Classification System. Drug Discovery Today. 2018. № 23(4). P. 771-775. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2018.01.002.
 12. Platzek B. P., Pretorius L. Regional Cooperation in a Thriving Entrepreneurial Economy: A Holistic View on Innovation, Entrepreneurship and Economic Development, International Journal of Innovation and Technology Management, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2020. № 17(03). P. 1-24. https://doi.org/10.1142/S0219877020500145.
 13. Zulkepli Z. H., Hasnan N., Mohtar S. Communication and Service Innovation in Small and Medium Enterprises (SMEs). Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. № 211. P. 437–441. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.057.
 14. Wynarczyk P., Piperopoulos P., McAdam M. Open Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: An Overview. International Small Business Journal. 2013. № 31(3). P. 240–255. https://doi.org/10.1177/0266242612472214.
 15. Dahlander L., Gann D. M. How Open is Innovation. Research Policy. 2010. №. 39(6). P. 699–709. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.01.013.
 16. Grimaldi D. Factors Affecting Big Data Analytics Based Innovation Processes. A Spanish Evidence, International Journal of Innovation and Technology Management, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2020. № 17(05). P. 1-21. https://doi.org/10.1142/S0219877020500364.
 17. Grönlund J., Sjödin D. R., Frishammar J. Open Innovation and the Stage-Gate Process: A Revised Model for New Product Development. California Management Review. 2010. № 52(3). P. 106–131. https://doi.org/10.1525/cmr.2010.52.3.106.
 18. Hall B. H., Lotti F., Mairesse J., Francesca H. H., Jacques L. In SMEs?: Empirical Evidence Innovation and Productivity for Italy, Small Business Economics. 2015. № 33(1). P. 13–33. https://doi.org/10.1007/sl.
 19. Muralidharan E., Pathak S. Contextualizing Technology Adoption and Self-Expression for Technology Entrepreneurial Innovation, International Journal of Innovation and Technology Management, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2020. № 17(04). P. 1-25. https://doi.org/10.1142/S0219877020500261.
 20. Spithoven A., Clarysse B., Knockaert M. Building Absorptive Capacity to Organise Inbound Open Innovation in Traditional Industries. Technovation. 2011. № 31(1). P. 10–21. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2010.10.003.
 21. Fadelelmoula A. A. Factors Influencing the Realization of Competitive Advantage in the Private Portals Context, International Journal of Innovation and Technology Management, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2020. №. 17(04). P. 1-30. https://doi.org/10.1142/S0219877020500285.
 22. Sağ S., Sezen B., Güzel M. Factors that Motivate or Prevent Adoption of Open Innovation by SMEs in Developing Countries and Policy Suggestions. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2016. № 235(24). P. 756–763. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2016.11.077.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_84_94.pdf