ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2021 рік

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціально-економічні умови розвитку аграрного сектору

Економіка агропромислового виробництва

Урожайність або прибуток: альтернативи розвитку національного рослинництва

Оцінка розвитку галузі вівчарства

Аграрний ринок

Розвиток ринку овочів в Україні

Ринок зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Ідентифікація відмінностей бухгалтерського обліку як галузі наукових знань та практичної діяльності: основа трансформаційних перетворень

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Розвиток галузі біопалив як детермінанта cталого розвитку України

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Стимулювання виробництва нішевих культур в Україні на основі фастплант-технологій

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Теоретико-методологічні підходи до розробки інституціональної моделі фінансового забезпечення аграрного сектору

Сторінка молодого науковця

Сутність і цілі державної підтримки малого та середнього підприємництва в аграрному секторі