ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 316.343.37:314.18 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103111
Наукова дискусія

Виклики та можливі шляхи розв’язання проблем трудової міграції сільського населення / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2021. - № 3 - С. 111

Мета статті – проаналізувати стан та визначити шляхи, які вказують на розв’язок проблеми трудової міграції сільського населення. Методика дослідження. За теоретичний базис дослідження слугувала оцінка стану та тенденцій трудової міграції як основного і вагомого фактора життя сільських людей. Застосовано економічно-статистичні методи, які виступають складовими щодо спрямування ряду соціальних проблем в організації трудової міграції. За допомогою логічного та порівняльного методів окреслено шляхи розв’язання міграційної проблеми на сучасному рівні життя сільського населення. Результати дослідження. З’ясовано, що міграція як феномен соціального розвитку є своєрідним виразником потреб та досвіду українського народу, що простежується у сфері праці та зайнятості сільського населення. Обґрунтовано потреби пошуку нових напрямів розвитку суспільства з одночасним забезпеченням умов підвищення життєвого рівня сільських людей. Вказано основні чинники впливу на стан трудової міграції, які на сьогодні вкрай необхідні для нормального життя, а тим більше для започаткування власного бізнесу. Визначено основні критерії вирішення питання стабілізації міграційних витоків, одночасно долаючи проблеми в економіці сільського розвитку. Елементи наукової новизни. Запропоновано в частині визначення шляхів розв’язання проблеми трудової міграції, як ключовий елемент, підвищення значимості освіти, науки та набуття інноваційних навиків для забезпечення на сучасному ринку праці усталеного економічного зростання сільського населення. Практична значущість. Доведено основні параметри створення умов працевлаштування сільських людей, зокрема молоді, на основі відповідних програм у протидії трудовій міграції. Оптимізовано підходи до визначення самооцінки життєвого рівня сільської людини та її бачення на перспективу. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: трудова міграція; власний бізнес; мігранти; безвізовий режим; міграційні витоки; працевлаштування; освіта; сільське населення

Список використаних джерел

 1. Безоплатна жіноча праця – 12 мільярдів год щодня. Дослідження Oxfam. URL : https://www.dw.com/uk/.
 2. Віхров Максим. Українське село: вимирання чи еволюція. 17.09.2018 р. URL : https://m.tyzhden.ua/publication/219622.
 3. Войтюк Тетяна. Думка експерта. «Як зупинити трудову міграцію за кордон». 29.01.2021 р. URL : https://suspilne.media/100630-ak-zupiniti-trudovu-migraciu-ukrainciv-za-kordon-dumka-eksperta/.
 4. Горова С. До питання трудової міграції в Україні. Трудова міграція: український аспект. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4779:do-pitannya-trudovoji-migratsiji-v-ukrajini&catid=64&Itemid=376.
 5. Корниенко О. Село асфальтированное: как превратить украинское село в европейское. Украинская правда. 07.11.2019. URL : https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2019/11/7/7231257/.
 6. Кривий В. Д. Животоки: Публіцистика. Чернівці : Місто, 2006. 372 с.
 7. Левова частка українських заробітчан і надалі залишається за кордоном. 03.04.2020 р. URL : https://www.dw.com/uk/chy-povernutsia-zarobitchany-z-yes-v-ukrainu-cherez-koronavirus/a-52996263.
 8. Міграційні настрої студентів в умовах візової лібералізації (Опитування студентів НУ «ЛП» та НТУУ «КПІ») / І. Ключковська, О. П’ятковська, Ю. Марусик, В. Гойсан. Львів, 2017. 30 с. URL : http://miok.lviv.ua/.
 9. Міграція в Україні: факти і цифри. 2016 / упорядник О. Малиновська. Міжнародна організація з міграції (МОМ). Представництво в Україні. URL : https://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf.
 10. Міграція в умовах трансформації раціональних ринків праці України: механізми регулювання : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені Н. І. Долішного НАН України» ; наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. 263 с. (Серія: Проблеми регіонального розвитку).
 11. Населення України. Трудова міграція в Україні. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. 233 с.
 12. Патика Н., Нартюк О. Стан і шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 42-52.
 13. Рощина Н. В., Борданова Л. С. Особливості міграційних процесів у сучасних економічних умовах. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 32-36. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_1_9.
 14. Слово і діло. Аналітичний портал. 11.01.2019 р. URL : https://tv.suspilne.media/news/89560.
 15. Сов’як І. Чому українці їдуть на заробітки, хоч це може зламати їхнє життя. Ужгород. 18 лип. 2020. URL : https://www.bbc.com/ukrainian/features-53446483.
 16. Український жіночий конгрес. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81.
 17. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття : наукове видання / наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. 110 с. URL : http://ird.gov.ua/irdp/p20190801.pdf.
 18. Українське суспільство: міграційний вимір : національна доповідь. Київ : / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2018. 396 с. URL : https://www.idss.org.ua/arhiv/Ukraine_migration.pdf.
 19. Франко Іван. Зібрання творів у 50 томах. Т. 44. Кн. 2. Київ : Наукова думка, 1985. С. 313.
 20. Шмигаль Д. Про дискримінацію жінок на ринку праці в Україні. Політика і суспільство. URL : https://www.dw.com/uk/shmyhal-zaiavyv-pro-dyskryminatsiiu-zhinok-na-rynku-pratsi-v-ukraini/a-55721383.
 21. Якуба К. І. Жінки в трудовому потенціалі села : монографія. Київ : Аграрна наука, 1998. 280 с.
 22. Якщо не буде програми про трудову міграцію, то за декілька років в Україні нікому буде працювати. Агрополіт, 28.06.2018 р. URL : https://agropolit.com/news/8860-yakscho-ne-bude-programi-pro-trudovu-migratsiyu-to-za-dekilka-rokiv-v-ukrayini-nikomu-bude-pratsyuvati.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_03_p_111_118.pdf