ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2021 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору та сільських територій

Наукове обґрунтування інноваційного розвитку в аграрній сфері

Економіка агропромислового виробництва

Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах впливу пандемії COVID-19

Стратегічне управління розвитком галузі коноплярства

Ефективність виробництва зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи підвищення

Інвестиції як основа зростання аграрної економіки України

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Сучасний стан та перспективи матеріально-технічного забезпечення сільського господарства

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Регулювання земельних відносин: нормативно-правовий аспект у контексті сучасних законодавчих змін

Сторінка молодого науковця

Методологічні положення сільського розвитку в контексті функціонування об’єднаних територіальних громад

Метрики показників ефективності державної підтримки малого підприємництва в аграрному секторі