ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2021 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Аграрна реформа в Україні, її наукове забезпечення, результативність

Гарантування продовольчої безпеки в умовах поширення COVID-19

Аграрний ринок

Аналіз виробництва та споживання овочів і картоплі в регіонах України

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Сучасні тенденції формування ринку кормозбиральної техніки

Кооперація та агропромислова інтеграція

Роль підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції у розвитку сільських територій

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Суспільні інтереси і права людини за ринкового обігу сільськогосподарських земель: світовий досвід для України

Корупційні ризики у сфері земельних відносин та напрями їх мінімізації

Проблеми економічної теорії

Концептуальні засади біоорієнтованої економіки в контексті сталого розвитку

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інструменти державного регулювання ринку агрострахування