ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2021 рік

Колонка головного редактора

Продовольча безпека в сучасному вимірі (англомовна)

Економіка агропромислового виробництва

Сучасні виклики продовольчого забезпечення країни

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Інституціональні критерії впливу сучасних агроформувань України на рівень розвитку сільських територій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Індикативна оцінка результативності інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки

Проблеми економічної теорії

Організація, організування, адміністрування

Теорія сутності дефініції «сільські території»

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Розвиток біоорієнтованої економіки: досвід Європейського Союзу

Наукова дискусія

Структурно-функціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях

Соціально-економічні чинники академічної мобільності у формуванні конкурентоспроможності представників науково-освітньої спільноти