ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Склад редакційної колегії Міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК»

 • Валентинов Владислав Леонідович, доктор економічних наук, професор, науковий співробітник, Лейбніц Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою, Німеччина
 • Гришова Інна Юріївна, доктор економічних наук, професор, Цяньзуський педагогічний університет, Китай
 • Гуторов Андрій Олександрович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Жук Валерій Миколайович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Забуранна Леся Валентинівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Захарчук Олександр Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Зіновчук Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет
 • Кропивко Михайло Федорович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Лупенко Юрій Олексійович, головний редактор, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Мелнікіене Раса, доктор соціальних наук, директор, Литовський інститут аграрної економіки
 • Мельник Леонід Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет
 • Месель-Веселяк Віктор Якович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, завідувач відділу, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Михайлова Любов Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет
 • Надь Янош, доктор сільськогосподарських наук, професор, президент, Центр аграрних і прикладних економічних наук Дебреценського університету, Угорщина
 • Пугачов Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, заступник директора, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Саблук Петро Трохимович, заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, академік НААН, академік-секретар Відділення, Національна академія аграрних наук України
 • Сичевський Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор, Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України
 • Хвесик Михайло Артемович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
 • Ходаківська Ольга Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, заступник директора, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Цві Лерман, доктор економічних наук, професор, Єврейський університет в Єрусалимі, Ізраїль
 • Шебанін В’ячеслав Сергійович, доктор технічних наук, професор, академік НААН, ректор, Миколаївський національний аграрний університет
 • Шпикуляк Олександр Григорович заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, учений секретар, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Шпичак Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»