ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Склад редакційної ради та редакційної колегії

Міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК»

Редакційна рада:
 • Лупенко Юрій Олексійович, головний редактор, д.е.н., проф., акад. НААН, директор ННЦ «ІАЕ»
 • Михайлова Любов Іванівна, д.е.н., проф., Сумський НАУ
 • Саблук Петро Трохимович, заступник головного редактора, д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ «ІАЕ»
 • Шебанін В’ячеслав Сергійович, д.т.н., проф., акад. НААН, ректор Миколаївського НАУ
Редакційна колегія:
 • Булавка Олексій Гаврилович, к.е.н., с.н.с., ННЦ «ІАЕ»
 • Дем’яненко Микола Якович, д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ «ІАЕ»
 • Жук Валерій Миколайович, д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ «ІАЕ»
 • Захарчук Олександр Васильович, д.е.н., с.н.с., ННЦ «ІАЕ»
 • Калетнік Григорій Миколайович, д.е.н., проф., акад. НААН, президент Вінницького НАУ
 • Кваша Сергій Миколайович, д.е.н., проф., акад. НААН, проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • Ковальський Анджей, хабілітований доктор екон. наук, проф., директор Державного дослідницького інституту, Республіка Польща
 • Кропивко Михайло Федорович, д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ «ІАЕ»
 • Малік Микола Йосипович, д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ «ІАЕ»
 • Мелнікієне Раса Вітаутосівна, доктор наук, директор, Литовський інститут аграрної економіки
 • Месель-Веселяк Віктор Якович, д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ «ІАЕ»
 • Могилова Марина Михайлівна,д.е.н., ННЦ «ІАЕ»
 • Надь Янош, д.с.-г.н., проф., президент Центру аграрних і прикладних економічних наук Дебреценського університету, Угорщина
 • Пугачов Микола Іванович, д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, заступник директора з наукової роботи, ННЦ «ІАЕ»
 • Сичевський Микола Петрович, д.е.н., проф., акад. НААН, директор Інституту продовольчих ресурсів НААН
 • Федоров Микола Миколайович, д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, ННЦ «ІАЕ»
 • Фурдичко Орест Іванович, д.е.н., акад. НААН, директор Інституту агроекології і природокористування НААН
 • Хвесик Михайло Артемович, д.е.н., проф., акад. НААН, директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
 • Ходаківська Ольга Василівна, д.е.н., ННЦ «ІАЕ»
 • Цві Лерман, д.е.н., проф., Єврейський університет в Єрусалимі, Ізраїль
 • Шпикуляк Олександр Григорович, д.е.н., проф., ННЦ «ІАЕ»
 • Шпичак Олександр Михайлович, д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ «ІАЕ»
 • Штефан фон Крамон-Таубадель, д-р аграрних наук, проф., Геттінгенський університет, Німеччина
© Економіка АПК, 2018.