ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 314.82:338.439
Економіка агропромислового виробництва

The population of rural areas and formation of regional milk production / Shyian N.I. // Ekonomika APK. - 2013. - № 1 - P. 49

An article analyses and defines basic peculiarities of density of rural population in various regions of Ukraine the influence of a set of features on formation of volume of milk production. The survey shows the inverse relation between index of quantity of milk per resident of the rural area and data of density of rural population. Tabl.: 2. Refs: 17.
Key words: density of rural population, development efficiency level, rural households, large-scale production

References

 1. Березівський П.С. Відродження галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області: оцінка, проблеми, прогнози / П.С. Березівський // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 15-20.
 2. Василенко Л.Ю. Формування спеціалізованих молочнотоварних підприємств оптимальних розмірів / Л.Ю. Василенко, А.В. Кучер // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С. 41-49.
 3. Відроджене скотарство: національний проект. — К.: ДІА, 2011. — 44 с.
 4. Головчук А.Ф. Розвиток молочного скотарства в Черкаській області / А.Ф. Головчук, Л.А. Корінний, О.В. Семенда// Економіка АПК. 2011. - № 12. - С. 25-28.
 5. Гуторов О. І. Світові тенденції розвитку молочного скотарства / О.І. Гуторов // Економіка АПК. - 2011. — № 6. - С. 151-158;
 6. Діброва А.Д. Ефективність державної підтримки виробництва продукції тваринництва в Україні / А.Д. Діброва // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 54-60.
 7. Канцевич С.І. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / С.І. Кан- цевич // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 88-91.
 8. Мазуренко О.В. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва / О.В. Мазуренко, Г.В. Ковальова // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 41-46.
 9. Македонський А.В. Шляхи відродження молочного скотарства на Харківщині / А.В. Македонський, P.O. Петренко, М.І. Єнін // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 14-18;
 10. Пащенко О.В. Функціонування ринку молока і молочних продуктів / О.В. Пащенко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 43-48;
 11. Про затвердження галузевої Програми розвитку молочного скотарства України до 2015 року [Електронний ресурс]: наказ Міністерства аграрної політики України від 10.12.2007 р. № 886/128. - Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_b5/pg_gswbxt.htm.
 12. Радько В.І. Тенденції виробництва молока в Україні / В.І. Радько // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 24-27.
 13. Сільське господарство України: стат. зб. за 2010 р. / Держ. служба статистики України. - К., 2011. - С. 228.
 14. Соціальні індикатори рівня життя населення: стат. зб. / Держ. служба статистики України. - К., 2011. - 218 с.
 15. Теслюк С.Р. Організація молочарських кооперативів як чинник ефективного господарювання / С.Р. Теслюк // Економіка АПК. - 2009. - № 7. - С. 143-146.
 16. Улько Є.М. Прогнозування кон’юнктури ринку молока в Україні та США / Є.М. Улько // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 67-73.
 17. Ульянченко О.В. Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні / О.В. Ульянченко // Економіка АПК. - 2011. - № 9. - С. 10-19;
Read article: 13_01_07.pdf