ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.436:167.1
Економіка агропромислового виробництва

Development of cooperation in agriculture: existing issues and directions of their overcoming / Shebanin V.S., Shevchenko T.V. // Ekonomika APK. - 2013. - № 2 - P. 9

The development of cooperation in agroindustrial production of developed countries and in Ukraine itself is highlighted. Existing problems are identified. The analysis of existing servicing agricultural cooperatives in Ukraine is carried out. The data of existing agricultural enterprises by organizational and legal forms in Ukraine for the period 2005-2011 is exposed. A set of guidelines for the development of co-operation and efficiency increasing is suggested. The devlopment of agrarian cooperation is considred to be one of the key- factors for establishment of high competitiveness level of food subcomplex enterprises and their participa­tion in organized food market as it insures their products involved in economic turnover. Tabl.: 2. Refs: 9.
Key words: cooperation, agroindustrial complex, agricultural enterprises, business environment

References

  1. Данкевич Л.Є. Вплив розмірів землекористувань на рівень виробництва / А.Є. Данкевич // Економіка АПК - 2011. - № 9. - С. 29-33.
  2. Клочан В.П. Споживчу кооперацію треба відроджувати / В.П. Клочан, Н.І. Костаневич // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. - 2011. №4. - Т.1. - С. 10-14.
  3. Коваленко О.В. Сучасні методи оцінки інституціонального середовища розвитку підприємства / О.В. Коваленко // Економіка АПК. 2011. - №10. - С.157-161.
  4. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: навч. посіб. / [В.В. Зіновчук, Л.В. Молдован, В.Б. Моссаковський та ін]; за ред. В.В. Зіновчука. - К. : Вища освіта, 201. - 464 с.
  5. Пасхавер Б.Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва / Б.Й. Пасхавер, Л.В. Молдован, О.В. Шубравська // Економіка АПК. - 2012. - № 9. -С.3-9
  6. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / [за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка] - [2 вид., перероб. і доп.] - К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. - 218 с.
  7. Торгова Л.В. Спільні підприємства в Україні: організаційно-економічний механізм і ефективність функціонування / Л.В. Торгова, О.В. Хитра. - К. : ФАДА, ЛТД, 2001. - 209 с.
  8. ШкобальМ. Кооперація як форма міжнародних зв’язків та пошук іноземного партнера / М. Шкобаль // Агроінком. - 1999. - № 8-9. - С.31-33.
  9. Stutz F.P., de Souza A.R. The World Economy. — Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2010. - 347 c.
Read article: 13_02_02.pdf