ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.3
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

The influence of agricultural holdings on the market of agricultural machinery in Ukraine / Navrotskyi Ya.F. // Ekonomika APK. - 2015. - № 8 - P. 56

The article discusses the state of the market of new agricultural equipment, provides the analysis of the general trend of its development and outlines prospects for the future. The dependence of the market on volume of land resources of individual households is defined, and the special role of agricultural holdings in the formation and development of the market of new agricultural technology is pointed out. The analysis of their negative influence on the development of rural areas, and the positive aspects of their management is done. The need for state support for the domestic industry of agricultural engineering and the ways of its implementation are defined. The guidelines for state support of agro-industrial commodity producers including provision of modern technical equipment in combination with market tools. Tabl.: 1. Refs.: 17.
Key words: agricultural machinery, market, new technology, investment, agriculture, innovative technologies, agro holding

References

 1. Гудзь О.Є. Кредитування малих та середніх підприємств у сільській місцевості через кооперативну кредитну систему з урахуванням досвіду держав-членів ЄС / О.Є. Гудзь, П.А. Лайко, В.М. Алексійчук, Г.П. Лайко // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 3. - С. 31-44.
 2. Захарчук О.В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 92.
 3. Кабмін затвердив порядок використання 300 мільйонів гривень на компенсацію кредитів аграріям (офіційний сайт інформаційного агентства УНІАН) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economics.unian.ua/agro/1085197-kabmin-zatverdiv-poryadok-vikoristannya-300-milyoniv-griven-na-kompensatsiyu-kreditiv-agrariyam.html.
 4. Лобас М.Г. Матеріально-технічне забезпечення агропромислового виробництва України та організаційні форми його здійснення / М.Г. Лобас, І.М. Голодний // Агроінком. - 1998. - № 9-10. - С. 6-10.
 5. Лупенко Ю.О. Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області / [Лупенко Ю.О., Кісіль М.І., Кожем’якіна М.Ю. та ін.]; за ред. М.І. Кісіля. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 86 с.
 6. Могилова М.М. Удосконалення аналізу основних засобів сільського господарства на основі їх приведеної вартості / М.М. Могилова // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія: Фінанси і кредит. - 2011. - № 1(30). - С. 348-353.
 7. МХП снова выбирает тракторы Fendt (офіційний сайт порталу Аграрний тиждень. Україна) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://a7d.com.ua/novini/18071-mhp-snova-vybiraet-traktora-fendt.html.
 8. Підлісецький Г.М. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства / Г.М. Підлісецький, П.А. Денисенко // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 75-79.
 9. Постанова КМУ від 29.04.2015 №300 (Офіційний сайт Верховної Ради України) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-п.
 10. Саблук П.Т. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 46 с.
 11. Скоцик В.Є. Організаційні засади функціонування рнку сільськогосподарської техніки в Україні / В.Є.Скоцик // Наук. вісн. НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - № 181. - С. 207-209.
 12. Соловей Д.Ю. Аналіз кон'юнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні / Д.Ю. Соловей, Я.К. Білоусько // Економіка АПК. - 2014. - № 1. - С. 40.
 13. Топ 100 латифундистов Украины 01.01.2014 (Офіц. сайт нац. агропорталу LATIFUNDIST.COM) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://latifundist.com/rating/top100.
 14. Burrell Alison. Agricultural Policy and Enlargement of the Europen Union / Burrell Alison, Oskam Arie. - Wageningen, 2000. - 252 p.
 15. Markham, Brett L. Mini farming :self sufficiency on ¼ acre / Brett L. Markham. - China, 2010. - 227 p.
 16. Pryor F.L. Market economic systems/F.L. Pryor// Journal of Comparative Economics. Vol. 33, 2005, P 25-46.
 17. Stam J., Koenig S, Milko ve D., Pyan j. Farm finances famain nealthy//Agro Outiok. - 2000, № 271. - Р. 14-16.
Read article: 10.pdf