ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.662.1
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Scientific research of investment problems within the agrarian sector of economy / Kisil M.I. // Ekonomika APK. - 2016. - № 6 - P. 84

The objective of the paper is to generalize the patterns of systematic research of the investment problems of the agricultural sector and to outline the perspective economic guidelines for in Ukraine. The paper presents the experience of continuous systematic research of investment problems of the agricultural sector, carried out at the National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" for the period since 1956 (the year of its foundation). The regularities of these studies are defined. Their results had a significant positive impact on economic and social development of the agricultural sector. Continuation of the research investment issues is an objective condition for the development of the agricultural sector in the future. The most topical areas of research are outlined. Development of research investment problems would solve the task of forming a competitive production and agro-food production occupying his proper place in the global economy. Refs.: 51.
Key words: investment research, investment security, efficiency, investment priorities, investment strategy, outlook, investment projects

References

 1. Кісіль М.І. Інвестиційні проблеми в наукових дослідженнях М.Я. Дем’яненка: Біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969-2005 роки. УААН, ІАЕ, ДНСГБ / М.І. Кісіль. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005.
 2. Розвиток наукових досліджень з інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту “Фінанси і кредит”. - 2006. - № 1. - С. 139-146.
 3. Кісіль М.І. Наукове значення економічних досліджень І.Й. Дороша (до 85-річчя з дня народження) / М.І. Кісіль // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 133-135.
 4. Дорош І.Й. Методика визначення та аналізу економічної ефективності в колгоспах / І.Й. Дорош, В.Г. Більський, П.М. Луцій. - К.: Ін-т НТІ, 1965. - 22 с.
 5. Дорош І.Й. Ефективність капітальних вкладень у сільську електрифікацію / І.Й. Дорош. - К.: Урожай, 1962. - 96 с.
 6. Дорош І.Й. Ефективність капітальних вкладень у колгоспах і радгоспах / І.Й. Дорош. - К.: Урожай 1965.
 7. Дорош І.Й. Капітальні вкладення колгоспів та їх економічна ефективність / І.Й. Дорош - К.: Урожай, 1967. - 152 с.
 8. Рекомендації по розрахунках ефективності капітальних вкладень і основних фондів у колгоспах. - К.: Урожай, 1967. - 28 с.
 9. Рекомендації по підвищенню ефективності основних фондів, капітальних вкладень і нової техніки в сільському господарстві. - К.: Урожай, 1974.
 10. Дорош І.Й. Основні виробничі фонди колгоспів / І.Й. Дорош. - К.: Урожай, 1972. - 194 с.
 11. Підлісецький Г.М. Економічна ефективність капітальних вкладень в осушення. - К.: УкрНДІНТІ, 1972. - 56 с.
 12. Дорош І.Й. Ефективність використання капітальних вкладень у сільському господарстві / І.Й. Дорош - К.: Т-во “Знання”, 1980.
 13. Дорош И.И. Эффективность капитальных вложений в сельское хозяйство / И.И. Дорош - К.: Урожай, 1980. - 168 с.
 14. Методические рекомендации по анализу показателей и факторов экономической эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство. - К.: УНИИЭОСХ, Печат. уч-к УПК УСХА, 1988. - 80 с.
 15. Методические рекомендации по повышению экономической эффективности капитальных вложений в агропромышленный комплекс. - М.: ВАСХНИЛ, 1988. - 40 с.
 16. Методические рекомендации по повышению эффективности капитальных вложений в средства механизации сельского хозяйства. - М.: ВАСХНИЛ, 1980. - 20 с.
 17. Методические рекомендации по повышению экономической эффективности капитальных вложений в основные фонды многолетних насаждений. - М.: ВАСХНИЛ, 1981.
 18. Методические рекомендации по определению экономической эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство. - М.: ВАСХНИЛ, 1986. - 44 с.
 19. Методические рекомендации по анализу экономической эффективности капитальных вложений в колхозах. - К.: УНИИЭОСХ, 1982. - 38 с.
 20. Методические рекомендации по планированию капитальных вложений в сельское хозяйство. - М.: ВАСХНИЛ, 1983.
 21. Методические рекомендации по составлению балансов использования производственных мощностей в сельском хозяйстве. - М.: ВАСХНИЛ, 1986. - 38 с.
 22. Методические рекомендации по повышению эффективности использования производственного потенциала и капитальных вложений в сельское хозяйство. - М.: ВАСХНИЛ, 1987. - 28 с.
 23. Рекомендации по распределению лимитов капитальных вложений по совхозам, колхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям района // Сб. научных трудов: Часть ІІ. Нормативные документы, предназначенные для применения в практике планирования развития агропромышленного комплекса. - М.: Госагропром СССР, 1986. - С. 125-138.
 24. Дорош І.Й. Економічні проблеми прискорення НТП у сільському господарстві / І.Й. Дорош. - К.: Т-во “Знання”, 1986. - 18 с.
 25. Дорош И.И. Повышение эффективности капитальных вложений в АПК / И.И. Дорош, Р.М. Чифталарян. - К.: Урожай, 1986. - 48 с.
 26. Дорош И.И. Техническое перевооружение и реконструкция в сельскохозяйственных предприятиях / И.И. Дорош, П.Ф. Волоха - К.: Урожай, 1986. - 88 с.
 27. Кісіль М.І. Інвестиції в АПК // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення; за ред. П.Т.Саблука та В.В. Юрчишина. - К.: ІАЕ УААН, 1996. - С. 507-528.
 28. Концепція розвитку та облаштування шляхової мережі у сільській місцевості та заходи щодо її реалізації. - К.: ІАЕ УААН, 2001. - 34 с.
 29. Методичні рекомендації з розробки регіональних інвестиційних програм в агропромисловому комплексі / [М.І. Кісіль,М.В. Нетеса, М.С. Шкурка та ін. ]; ІАЕ УААН. - К.: ДОП ІАЕ УААН, 2001. - 52 с.
 30. Залучення іноземних кредитів: довідково-методичні матеріали для сільськогосподарських товаровиробників ; за ред. П.Т. Саблука, М.І. Кісіля. - К., 1999. - 164 с.
 31. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / П.Т. Саблук, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська та ін.; за ред М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 478 с.
 32. Рекомендації щодо формування та використання фонду відтворення орендованих основних засобів, що знаходяться у спільній частковій власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 30 с.
 33. Кісіль М.І. Ефективність інвестицій сільськогосподарських виробничих кооперативів / М.І. Кісіль , О.В. Ролінський : моногр. - К. : ННЦ ІАЕ, 2006. - 228 с.
 34. Кісіль М.І. Планування витрат на сортовипробування / Кісіль М.І.; за ред. П.Т.Саблука, В.В.Волкодава, М.І.Кісіля та О.В.Захарчука. - К.: Алефа, 2007. - 304 с.
 35. Кісіль М.І. Нормативні витрати на випробування сортів рослин в Україні: / моногр. М.І. Кісіль.; за ред. П.Т. Саблука, В.А. Хаджиматова, М.І. Кісіля та О.В. Захарчука. - К.: Алефа, 2009.
 36. Кісіль М.І. Регулювання доходів сільського населення: моногр / М.І. Кісіль, Саловська Л.В. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2007. - 220 с.
 37. Методичні рекомендації з розробки інвестиційної стратегії та політики фермерського господарства / М.І.Кісіль та ін. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 68 с.
 38. Методичні рекомендації щодо визначення нормативних бюджетних витрат на проведення експертизи сортів рослин у закладах експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин / М.І. Кісіль, О. В. Захарчук, М.М. Кропивко та ін. - К.: Алефа, 2006 - 67 с.
 39. Кісіль М.І. Теоретико-методологічні засади оцінок ефективності агробізнесу / М.І. Кісіль. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 36 c.
 40. Методи і практика оцінки ефективності інвестицій у польове кормовиробництво сільськогосподарських підприємств: моногр. / [Кісіль М.І., Спринчук Н. А., Воронецька І. С. та ін.]; за ред. М. І. Кісіля. - К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 306 с.
 41. Ефективність інвестицій у садівництво: моногр. /[Кісіль М.І., Єрмаков О.Ю., Чорнодон В.І.] -Тернопіль: Крок, - 2011. - 234 с.
 42. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності /[Захарчук О.В., Кісіль М.І., Кропивко В.С.]; за ред. О.В. Захарчука, М.І. Кісіля. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 92 с.
 43. Панорама інвестиційної привабливості АПК України /[Кісіль М.І., Мацибора Т.В. та ін.]; пер. з англ. Мелком Андервуд. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 122 с.
 44. Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області /[Лупенко Ю.О., Кісіль М.І., Кожем’якіна М.Ю. та ін.]; за ред. М.І. Кісіля. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 86 с.
 45. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Дем’яненко М.Я., Кісіль М.І. й ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та М.І. Кісіля. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012.
 46. Методи і практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ /[ Кісіль М.І., Захарчук О.В., Кропивко В.С. та ін.]; за ред. Кісіля М.І. - К. : Алефа, 2011. - 218 с.
 47. Методичні рекомендації з розроблення інвестиційних проектів молочних ферм в особистих селянських господарствах / М.І. Кісіль , М.М. Кропивко - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 30 с.
 48. Методичні рекомендації щодо оцінки кормової компоненти інвестиційного проекту виробництва тваринницької продукції /[Кісіль М. І., Спринчук Н. А., Воронецька І. С. та ін.]; К : ННЦ ІАЕ, Ін-т корм. та с. г. Поділля НААН. - Вінниця, 2014. - С. 36.
 49. Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) /[Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Кісіль М. І. та ін.]. -К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 60 с.
 50. Інвестиційний проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів / [Кісіль М.І., Кропивко М.М., Карпенко І.Г.]; за ред. М.І. Кісіля. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 52 с.
 51. Кісіль М.І. Інвестиційний проект створення міні-свиноферми в особистому селянському господарстві / М.І Кісіль (у співавторстві). - К.: ННЦ ІАЕ, 2013.
Read article: 9.pdf