ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 08
Критика і бібліографія

Peasant households: social and economic conditions of development (review of the monograph “Social and economic conditions of development of peasant households”) / Talavyria M.P. // Ekonomika APK. - 2017. - № 4 - P. 112

Review of the monograph “Social and economic conditions of development of peasant households”

References

  1. Соціально-економічні умови розвитку селянських домогосподарств: моногр. ; за ред. професора В.К. Збарського. - Мелітополь: ТДАТУ, Вид-во «Люкс», 2017. - 294 с.
Read article: e_apk_2017_4_16.pdf