ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 637.13:330.3
Економіка агропромислового виробництва

Trends and peculiarities of development of dairy product subcomplex in Ukraine / Petrychenko O.A. // Ekonomika APK. - 2018. - № 4 - P. 42

The purpose of the article is to analyze the dynamics of milk production volumes, establish trends, substantiate peculiarities, and outline the problems and prospects of development of the dairy product subcomplex. Research methodology. In the research process the following methods have been used: modeling method of modern dairy product subcomplex, graphical method of dynamic changes to establish trends and peculiarities of development of the raw material base, method of situation analysis to determine the dependence of profitability of milk on the main factors of influence. Research results. The components of the dairy product subcomplex have been determined. The efficiency of forage provision of its raw material industry has been substantiated. The main historical stages in the milk production in agriculture in general and in agricultural enterprises and households as well as problems and possibilities of modern development of the dairy industry have been determined. The influence of factors on the profitability of milk and the structure of the cost price of milk production has been considered. Elements of scientific novelty. Scientific novelty of the research lies in inclusion of logistics in the infrastructure of the dairy product subcomplex and outlining the prospects for a development of raw material base and the directions of increasing efficiency of the dairy industry. Practical significance. The present problems and opportunities of perspective development based on purchasing prices, production scale, productivity of animals and production cost will make a great contribution on solving the existing problems of increasing the efficiency of functioning of dairy product subcomplex. Tabl.: 2. Figs.: 3. Refs.: 20.
Key words: dairy product subcomplex, forage provision, dairy cattle breeding, dynamics of development, productivity, profitability, production cost

References

 1. Божидарнік Т. Стратегічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу регіону. Економіст. 2013. № 10. С. 50-52.
 2. Горбань Ю. Знайомтесь: зміни від молочної революції, які відклали на липень. Укрінформ. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2381237-znajomtes-zmini-vid-molocnoi-revolucii-aku-vidklali-na-lipen.html (дата звернення: 20.02.2018).
 3. Жупінас О. Третя сила: становлення кооперації виробників молока в Україні. Молоко і ферма. 2017. № 4 (41). URL : http://milkua.info/uk/post/treta-sila-stanovlenna-kooperacii-virobnikiv-moloka-v-ukraini (дата звернення: 21.02.2018).
 4. Загородній А. Застосування інокулянтів при консервуванні кукурудзяного силосу. Тваринництво Ветеринарія. 2017. № 4. С. 50-51.
 5. Капась О. М. Актуальні проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу України. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 92-97.
 6. Клочко В. М. Стан та шляхи підвищення економічної ефективності молокопродуктового підкомплексу АПК України. Ефективна економіка. 2013. № 6. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2013 (дата звернення: 19.02.2018).
 7. Костенко В. Про чинники, що впливають на поїдання кормів загальнозмішаних раціонів і конверсію цього корму в молоко. The Ukrainian Farmer. 2015. № 10. URL : http://www.agrotimes.net/journals/article/upravlinnya-godivleyu (дата звернення: 20.02.2018).
 8. Крюкова Л. Господарювання як мистецтво. Тваринництво Ветеринарія. 2017. № 5. С. 12-15.
 9. Лавренюк Г. З якими ризиками стикались виробники молока та чому навчились протягом року? Agravery. URL : http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=z-akimi-rizikami-stikalis-virobniki-moloka-ta-comu-navcilis-protagom-roku (дата звернення: : 21.02.2018).
 10. Молочний бізнес-2017. Інфагро. URL : http://infagro.com.ua/ua/molochniy-biznes-2017/ (дата звернення: 20.02.2018).
 11. Музиченко Я. Аграрний 2017-й: рік росту молочної галузі. Agravery. URL : http://milkua.info/uk/post/agrarnij-2017-j-rik-rostu-molocnoi-galuzi (дата звернення: 19.02.2018).
 12. Перший індекс умовної прибутковості виробництва молока комерційними господарствами в Україні - ФАО. Східноєвропейський молочний конгрес. URL : http://dairycongress.org/ news/2017/ukr/article_282 (дата звернення: 21.02.2018)
 13. Петриченко О. А. Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 31-37.
 14. Пономарьова М. С. Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 1. С. 29-32.
 15. Россоха В. В. Ретроспектива формування виробничих комплексів в Україні: управлінський підхід. АгроІнКом. 2011. № 10-12. С. 100-108.
 16. Сергієнко Д. Молочна математика. Молоко і ферма. 2017. № 4 (41). URL : http://milkua.info/uk/post/molocna-matematika (дата звернення: 19.02.2018).
 17. Сичов М. Як професійно розрахувати раціон для молочного стада? Тваринництво. Ветеринарія. 2017. № 5. С. 46-49.
 18. Слатвінська Л. А. Інвестиційні орієнтири системоутворення у державному регулюванні розвитку молокопродуктового підкомплексу. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 50-54.
 19. Український Молочний Індекс - підсумки 2016-го року та прогнози 2017. MilkUA.info. URL : http://milkua.info/ uk/post/ukrainskij-molocnij-indeks-pidsumki-2016-go-roku-ta-prognozi-2017 (дата звернення: 20.02.2018).
 20. Якість молока, зданого на переробку, покращується - АВМ. Agravery. URL : http://avm-ua.org/uk/post/akist-moloka-zdanogo-na-pererobku-pokrasuetsa?milkua=1 (дата звернення: 21.02.2018).
Read article: eapk_2018_4_p_42_50.pdf