ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 08
Критика і бібліографія

Инновационно-технологическое обеспечение эффективности функционирования аграрной сферы / Лупенко Ю.А. // Экономика АПК. - 2017. - № 1 - С. 103

Инновационно-технологическое обеспечение эффективности функционирования аграрной сферы

Список использованных источников

  1. Лобас М. Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : моногр. / Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. ; за ред. М. Г. Лобаса. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 416 с.
Читать статью: e_apk_2017_1_19.pdf