ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:338.3:477 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901018
Економіка агропромислового виробництва

Развитие производства винограда в Украине / Ильчук Н.М., Дмитрук Н.И. // Экономика АПК. - 2019. - № 1 - С. 18

Цель статьи – обосновать основные направления развития производства винограда в Украине. Методика исследования. В процессе исследования использован монографический метод познания для проведения оценки развития производства винограда сельскохозяйственными предприятиями Украины на современном этапе; методы синтеза и анализа для определения характерных особенностей и тенденций на рынке винограда; экономико-математического моделирования и прогнозирования – для определения показателей развития производства винограда на перспективу. Результаты исследования. Обоснованы теоретико-методические положения и определены особенности формирования предложения на рынке винограда сельскохозяйственными предприятиями Украины. Проанализированы основные факторы формирования предложения и определенны закономерности между ними. Установлена зависимость между формированием предложения и экономическими результатами деятельности виноградарских предприятий. Предложены основные направления формирования предложения винограда в Украине. Определены перспективы импортозамещения на рынке винограда. Проведены расчеты инвестиционного обеспечения направлений развития производства винограда. Элементы научной новизны. Получили дальнейшее развитие теоретические положения по определению основных условий и направлений развития производства винограда в Украине, обоснованы их актуальность и направленность. Определены результаты от их обеспечения и внедрения в практику производителей винограда. Обоснованы объемы необходимых инвестиций для эффективного развития производства винограда. Практическая значимость. Рассмотренные теоретико-методические положения составляют методологическую базу для обеспечения стабильного формирования предложения на рынке винограда сельскохозяйственными предприятиями и эффективной их деятельности. Табл.: 3. Илл.: 2. Библиогр.: 12.
Ключевые слова: виноград; производство; развитие; спрос; направления; сельскохозяйственные предприятия

Список использованных источников

 1. Гаркуша О. М. Формування ефективного виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК України. Миколаїв : МДАА, 2001. 281 с.
 2. Єрмаков О. Ю., Удахін В. В. Інтенсифікація виробництва винограду на інноваційній основі. Агросвіт. 2009. № 8. С. 37-40.
 3. Ільчук М. М., Коновал І. А., Ус С. І. Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери. Економіка АПК. 2017. № 5 (271). С. 51-58.
 4. Лупенко Ю. О. Сучасні тенденції розвитку ринку продукції виноградарства в Україні. Виноградарство і виноробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Одеса, 2015. Вип. 52. С. 119–122.
 5. Підприємницька діяльність та її оптимізація у виробничих структурах агробізнесу : монографія / Ільчук М. М., Барановська О. Д., Ус С. І., Дмитрук М. І. Київ : НУБіП України, 2018. 400 с.
 6. Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2012-2016 рр. Статистичний бюлетень. Київ : Державна служба статистики України, 2017 р. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 7. Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.03.2018 р. № 151. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0373-18#.
 8. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства : Постанова Кабінету Міністрів України № 587 від 15 липня 2005 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF.
 9. Рослинництво України – 2016. Статистичний бюлетень. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 167 с.
 10. Food and Agricultural Organization of the United Nations. URL : http://www.fao.org/home/en/.
 11. Report linker. URL : https://www.reportlinker.com/ market-report/Agricultural-Products/2942/Grape?utm_source=adwords1&utm_medium=cpc&utm_campaign=Food&utm_adgroup=Grape_Market_Reports&gclid=CjwKCAiA1ZDiBRAXEiwAIWyNC5CPG96drhpaaI82Ha2N717fJtA-gPk5IIL8gv7fF4tZtPpj_pvBbRoCqsEQAvD_BwE.
 12. State of the vitiviniculture world market. URL : http://www.oiv.int/public/medias/5958/oiv-state-of-the-vitiviniculture-world-market-april-2018.pdf.
Читать статью: eapk_2019_1_p_18_26.pdf