ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902066
Аграрний менеджмент і підприємництво

Инвестиционное обеспечение развития сельскохозяйственных предприятий / Мацибора Т.В. // Экономика АПК. - 2019. - № 2 - С. 66

Цель статьи – обосновать предложения для решения проблем инвестиционного обеспечения развития сельскохозяйственных предприятий. Методика исследования. Диалектический метод научного познания, анализа и синтеза, системного обобщения (анализ и обобщение проблем инвестиционного обеспечения развития сельскохозяйственных предприятий и формирования выводов), метод группировок (при определении уровня инвестиционного обеспечения и производства сельскохозяйственных предприятий в регионах Украины). Результаты исследования. Определены условия развития сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрены и обобщены основные проблемы инвестиционного обеспечения сельскохозяйственных предприятий, которые тормозят их развитие. Обоснованы предложения по решению проблем инвестиционного обеспечения развития сельскохозяйственных предприятий. Элементы научной новизны. Установлено влияние уровня инвестиционного обеспечения сельскохозяйственных предприятий на развитие сельскохозяйственного производства в регионах Украины и обоснованы предложения по решению проблем инвестиционного обеспечения развития сельскохозяйственных предприятий. Практическая значимость. Выводы, предложения и практические рекомендации могут быть использованы для определения уровня инвестиционного обеспечения сельскохозяйственных предприятий в регионах Украины при формировании и реализации инвестиционных программ и проектов. Илл.: 3. Библиогр.: 12.
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционное обеспечение; инвестиционное обеспечение сельскохозяйственных предприятий; развитие; развитие сельскохозяйственных предприятий; инвестиционное обеспечение развития сельскохозяйственных предприятий

Список использованных источников

 1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : МП «ИТЕМ ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. 448 с.
 2. Гордієнко В. П., Боярко В. М. Науково-методичні підходи до оцінки інвестиційної безпеки регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 19. С. 11–15.
 3. Гуторов О. І., Калашніков А. О. Теоретичні засади інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств : лекція. Харків : ХНАУ, 2014. 43 с.
 4. Кривов’язюк І. В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід : монографія. Луцьк : ЛНТУ, 2012. 392 с.
 5. Лупенко Ю. О., Захарчук О. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11 С. 9–18.
 6. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 490 с.
 7. Мошенський С. З. Інвестиційна безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави: поняття, категорії, сутність. Наука молода. 2008. № 10. С. 166–171.
 8. Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1 (12). С. 120–126.
 9. Однорог М. А. Інвестиційне забезпечення у сільськогосподарському секторі економіки України. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4 (8). Ч. 1. С. 142–148.
 10. Орловська Ю. В. Інвестиційне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та стратегічні перспективи : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта. 2003. 252 с.
 11. Яремко Л. А. Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 9. С. 135–144.
 12. IFC (2011). Investment Climate in Ukraine as Seen by Private Business, IFC Ukraine Investment Climate Project Report. URL : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/facbbf804b8692d9bf19bf6eac26e1c2/Ukraine-IC-Report_Nov2011_ENG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=facbbf804b8692d9bf19bf6eac26e1c2.
Читать статью: eapk_2019_2_p_66_72.pdf