ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Міщенко Іван Анатолійович

канд. екон. наук, доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Е-почта: